Välkommen till Kulturpost.fi

Kulturpost.fi stod till tjänst för finlandssvenskt kulturliv under 2010-talet. Tjänsten är sedermera nedlagd.

Tjänsten drevs av informations- och kulturcentret Luckan som kan kontaktas med frågor vid behov.

Läs mer om Luckans befintliga webbtjänster